• (Copyright)
  • (Copyright)

Bilveien

Den gamle malmveien

Sommeren 1972 ble jernbanen mellom Sulitjelma og Finneid ffjernet, og det ble lagt bilvei. Riksvei 830 ble åpnet.

I løpet av 3 uker sommeren 1972 ble den ordinære transportforbindelsen med jernbanen brutt. Arbeidet i gruvene og all produksjon i Sulitjelma ble stanset. Det ble avviklet fellesfeire og arbeiderene med sine familier dro på sommerferie. Den eneste rutetransportforbindlelsen i denne perioden var et sjøfly med 4 avganger daglig. Tre uker senere kunne man for første gang kjøre opp til Sulitjelma i egen bil.

Dette ble en stor forandring for befolkningen i Sulitjelma. Fra å være helt avhengig av en rutegående jernbaneforbindelse ble det nå mulig å kunne kjøre egen bil til hvilken tid en måtte ønske.

I dag er denne veien foreslått vernet av riksantikvaren, og Statens Vegvesen beskriver det slik: Hensikten er å bevare linjeføring samt vegbredde og autovern. (...) Dette bidrar til å fortelle vegens opprinnelse,... (Statens Vegvesen:"Enkeltobjekt" ,127 Sulitjelmavegen) Her er det ønskelig å vise sammenhengen mellom bilvei og jernbanetrasè.

Share to