• (Copyright)
  • (Copyright)
  • (Copyright)
  • (Copyright)
  • Photo: Fokke F van der Meer
    (Copyright)
  • Photo: Fokke F van der Meer
    (Copyright)

Andreas Irgens bokpremie (1676) er gjenfunnet i Gunnerusbiblioteket!

Bokpremie.

For å oppmuntre elevene ved de latinske skolene i Nederland til å gjøre sitt ytterste satset man i flere hundre år på det pedagogiske prinsipp om konkurranse. Den beste eleven eller de to beste elevene i et årskull fikk en belønning i form av en latinsk bok, med et personlig dedikasjon.
Om bokpremier i latinske skoler i Norge er det ikke skrevet noe (?), og boken som er i Gunnerusbibliotekets besittelse er muligens det eneste eksemplar av en slik bokpremie som finnes i Norge.

Boken.

Boken er en historiebok, forfattet av Hugo Grotius, og bærer tittelen "ANNALES ET HISTORIÆ DE REBUS BELGICIS". Boken er utgitt i Amsterdam i 1657 av JOANNIS BLAEU. Boken er allerede med i Nyerups
'CATALOG over DET NORSKE VIDENSKABERSSELSKABS
SAMLINGER', Kjøbenhavn 1808. Selve boken, som nå er gjenfunnet, er i og for seg ikke svært spesiell. Eksemplarer kan fortsatt kjøpes på det åpne marked
i Nederlandske antikvariater. Men det er dedikasjonen til Andreas Irgens som gjør denne boken unik.

Andreas.

Joachim Irgens skaffet seg et stort kjøpmannshus i Amsterdam i 1652. Huset var kjent under navnet De Groene Helm (Den Grønne Hjelmen) og ligger på Keizersgracht, nåværende nr. 118-120. I 1656 giftet han seg med borgemesterdatteren Cornelia Bicker og deres førstefødte, Andreas, så dagens lys i 1657. Nok to sønner ble født i Amsterdam: Hendrickus og Johannes.

Den Latinske Skolen i Haarlem.

Andreas  Irgens ble i 1672 skrevet inn ved den Latinske Skolen i Haarlem sammen med sine to brødre. Denne skolen, som ennå består, ble stiftet i 1389.
Andreas må ha gjort det bra, for den 2. april 1676 fikk han som utmerkelse for fremragende studieinsats en latinsk bok. Om Andreas er til nå svært lite kjent, og boken er etter alt vi vet idag det eneste som er blitt bevart etter ham.
Skolens dagbok (schoolarchenboek) er blitt bevart og vi kan følge guttenes fremskritt fra år til år.

Bokens oppdagelse.

Boken, med dedikasjonen, ble for første gang funnet i 1888 av H. Dahle i anledning en revisjon av biblioteket. Han skrev et brev om sitt funn til prof. Ludv. Daae i Christiania. Brevet inneholdt navnet til boken og var ledsaget av en, meget godt utført, håndtegnet kopi av dedikasjonen i boken. Antagelig ble det ikke arkivert en gjenpart av brevet i Gunnerusbiblioteket, som derved ikke var informert om funnet. Prof. Daae arkiverte brevet i Riksarkivet i Oslo, hvor kopien ble funnet i 1927 av Ludv. Langberg. Han skriver om kopien i sin bok "Oplysninger om slekten Irgens fra Røros", men sier ingenting om brevet med bokens navn og biblioteket hvor boken fantes. Derved ble det oversett av mange forskere, og boken ble betraktet som sporløs. Undertegnede fikk imidlertid tilsendt en kopi av Dahles brev, og dermed var lokaliseringen av boken avslørt.

Dahles brev. 

DET KGL. NORSKE VIDENSKABERS
SELSKABS BIBLIOTHEK

                                   Trondheim den 28 sept 1888

Herr Professor L. Daae

Kristiania

Under Revision af vår Selskabs Bibliothek
fandt jeg i et Exemplar af
"Hugonis Grotii Annales et Historiae de Re-
bus Belgicis", Amstelodami MDCLVII
(foliant)
paa den til Permen vendende side av det rene
Blad foran Titelblad indesluttede paaklæbet
i Originalen.
Underskriftene er for No.1's vedkommende saa
at jeg ikke kan lese den, hvorfor jeg har tegnet den
efter saa godt jeg har kunnet. Min uttydning af
de øvrige Navn er heller ikke sikker, undtagen
for No.2.
Da jeg troede dette kunde muligens have nogen
Interesse har jeg fundet det riktig at underrette
Herr Professoren. Medelelsen er privat trods
det stemplede Papir.

Ærbødigst
H. Dahle

Sporet tilbake?

Lite vites om hvordan boken har kommet til Gunnerus Biblioteket.
Det var ikke uvanlig at tilkommende medlemmer til Selskapet forærte Selskapets biblioteket gaver i form av bøker. Ofte var disse gavene ledsaget av et brev, og mange av de er bevart. Så kanskje?
 

Share to