• (Opphavsrett)

Samenes første landsmøte 1917

Samenes første landsmøte i Trondheim 1917 er bakgrunnen for feiring av samisk nasjonaldag 6 februar.

Elsa Laula Renberg var initiativtaker til det første samiske landsmøte i Trondheim

Share to