• (Opphavsrett)

Haugjegla fyr

Haugjegla fyrstasjon ligger på en lav og flat øy ute i havet nord for Smøla.

Fyrtårnet i støpejern er 14m høyt og plassert på en 7m høy betongsokkel. Det opprinnelige store, franske linseapparatet er intakt. Fyret rommer en fullt møblert leilighet som er meget godt bevart. En støpt vei fører fra fyret og ned til landingen og betongnaustet med skifertak.

Fyrtårnet er en god representant for de nyere, høye, sylindriske støpejernstårnene og anlegget har stor grad av opprinnelighet. Fyrstasjonen har ved sin dramatiske beliggenhet og sin stramme arkitektur, stor identitetsskapende verdi.

Haugjegla fyrstasjon er som mange andre fyrstasjoner i dag et fredet kulturminne. Et kulturminne som i tillegg er i daglig bruk både som hjelpemiddel for skipstrafikken, men også som overnattingssted for turister og tilreisene. Selv om det ikke er noen fyrvokter ansatt på fyret, skaper kulturminne også i dag både arbeid og verdier rundt seg.

Haugjegla fyrstasjon er derfor et levende kulturminne! Et kulturminne som for staten og kommunen er en synlig indikator på i hvilken grad de lykkes i å etablere en bærekraftig vekst i regionen. For oss andre et rekreasjonssted for mestering og læring.

Fyrstasjonen er blitt et populært reisemål for turister, både norske og utenlandske.

 

Share to