Fire menn og 100 kommentarer

Den 4 mars i år kom det et bilde fra Jostein. Det viste 4 menn som stod ved bautaen over fiskere på Værrbakken på Andenes. Hvem var mennene? Tre av dem stod med ryggen til og den fjerde lente seg mot en sykkel. Han var den eneste en så ansiktet på. Alle fire hadde hodeplagg, kasjettluer med blank skjerm eller sixpense. Det var et flott hverdagsbilde i sort hvitt.

Da startet diskusjonen.

Han på sykkelen var helt sikkert Sigurd Wickhaug, men hvem var de andre? Luene ble kommentert. Det var bemerkninger om at de hadde god tid, for de stod og pratet med hendene i lomma. Etter litt frem og tilbake ble mannen til høyre gjenkjent. Janne hadde et intervju med han fra avisa som hun la ut og folk leste seg opp på Hagbart Borgens liv. Barnebarnet, Randi kom inn og bekreftet at det var Hagbart. Han pleide å stå der og prate, kunne hun fortelle. Inger kommer inn, og kjenner igjen sin farfar, som nummer to fra venstre. Hun får støtte fra en som også kjente han- men da som besterfaren til sin venninne, Eli. – Dokker har jo felles farfar!, sier hun i kommentaren.

Rett etterpå klikker Kitt seg inn. Hun har snakket med en av lokalhistorieveterane. Han husker bildet og skal komme tilbake med navn. – Det er synd han ikke er på Facebook , han Leif – Martin for han kan mye. Diskusjon går på alder – han er snart 80 år- og tilgjengelighe på facebook, og en har undersøkt og funnet ut at kona hans er Facebooker..Og Leif- Martin skal se på bildet fra hennes konto.

Diskusjonen bølger. Det blir bedt om tagging av navn og flere er inne og bekrefter de som er funnet, mens spekulasjonene går på hvem det er. Kitt er fotodetektiv og tar med seg bildet på Lionskafeen der det går mange eldre. Hun vil finne ut av det! Og får massiv støtte. Forslagene kommer, og blir avvist. Det dukker opp gamle uttrykk som ”nevan kneft og stelt” i lomman…Uttrykk som ikke har vært å høre på tier av år. Det blir spekulert på ka de prata om. Blikkan er vendt mot havet, så det er kanskje været og om båtene er på landtur, og kanskje skal de hente seg kokfisk? Bortsett fra han Hagbart, som rodde enda- på tross av at han var 80 år, blei det bemerka.

Og så kommer løsningen. Han siste, det må være Teodor Pettersen. Det blir bekreftet av flere. Jostein legger ut et bilde av bautaen i dag, og forteller at den nye bautaen kom i 1967- mens den første stod fra 1921 og frem til da.

Et stort arbeid er gjort men med få fastetrykk. 100 kommentarer og 2 uker senere er billedteksten klar

Lokalhistorisk arkiv har fått et bilde med større historisk verdi fordi personene er navnefestet, og vi andre har fått ny kunnskap om både mennesker, leveveier og uttrykk. Vi er mitt i det forskningen kaller ny viten til lokalhistorien gjennom Facebook. Det gjelder videre å løfte ut den ervervede kunnskapen på sosiale medier og få den over på sikker lagring, slik som Digitalt Fortalt eller Digitalt Museum. Da først er jobben fullført, til stor glede for slektene etter oss. 

Share to