• Photo: Jan Erik Olsen
    (Copyright)

Fra IL-O-VAN til Høyang Polaris

Her forteller Jan Erik Olsen om da fabrikken IL-O-VAN ble kjøpt opp av ÅSV i 1968 og til den endret navn til Høyang Polaris i 1975.

IL-O-VAN Aluminiumvarefabrikk A/S var en kjøkkentøyprodusent i Moss fra 1922 . De produserte kasseroller, kjeler, stekepanner og mye, mye mer i aluminium. Fabrikken ble kjøpt opp av ÅSV ( Årdal og Sunndal Verk ) i 1968 og tok over produksjonen fra Nordisk AluminiumIndustri A/S i Holmestrand fra 1969-1981. Da under navnet Høyang-Polaris A/S.

Østfoldmuseene har engasjert seg i Arbeidsarven – en nasjonal dugnad for å samle inn minner fra arbeidslivet. Arbeidsarven er et nettsted for alle som mener det er viktig og interessant å få vite mer om det arbeidet mennesker har fylt sine liv med. Arbeidslivet har gjennomgått grunnleggende forandringer siden midten av 1900-tallet, og mange har minner og bilder fra ulike typer arbeid som de gjerne vil dele med andre. Alle som bidrar styrker vår forståelse for arbeidets historie og gir verdifulle bidrag til forskning og formidling.

Et overordnet mål med prosjektet er å skape kunnskap og forståelse for det arbeidet folk har levd med i ulike yrker, næringer, samfunnsgrupper og sosiale sammenhenger. I tillegg er det et mål med prosjektet å samle inn fotografisk dokumentasjon om arbeid. Østfoldmuseene har besluttet å fokusere på sosial historie og arbeiderkultur. Innsamling av arbeidsminner er en stor satsing for å komplimentere våre samlinger av produksjonsutstyr, produksjonslokaler, arbeiderboliger, redskaper og produkter.

Østfoldmuseene ønsker nå å publisere noen smakebiter fra dette verdifulle minnematerialet på Digitalt Fortalt. Denne historien er en av flere digitale fortellinger i prosjektet.

Alle avdelingene i Østfoldmuseene har samlinger og utstillinger knyttet til dagligliv og arbeid. Vi dokumenterer historie knyttet til industri, fiske og jordbruk. Våre arbeidsminner er fra Stenhoggermiljøet på Hvaler, fra jordbruk over mange generasjoner i indre Østfold, fra tømmerhogst og tømmerfløting i Haldenvassdraget og fra industrien både i Sarpsborg og Moss. Vi ser på en deltakelse i Digitalt Fortalt som en unik mulighet for å spre kunnskap om våre arbeidsfelt og våre samlinger til nye publikumsgrupper.

Blir minnene bare lagt i arkiv er det lite inspirerende for dem som bidrar. Når hverdagslivshistoriene blir presentert slik håper vi dessuten at flere vil tenke at ”min historie” er relevant og viktig. Alt for mange tenker at det er andre som har skapt historien. Vi vil vise at det er summen av alle de små historiene som gir et større og klarere bilde av hvordan det virkelig var.

1 comment

  • Veldig bra fortalt og sammensatt med bildene i fortellingen! Så er jeg selvsagt spent på fortsettelsen...

Share to