• Photo: Ann Steindal
    (Copyright)
  • Photo: Ann Steindal
    (Copyright)

Årstadgeilen

Årstadgeilen fører fra det gamle tunet på Årstad bratt ned mot Fløen. Dette er den gamle sjøveien for kongsgården på Alrekstad.

Den ledet ned til Alrekstadvågen - i dag Store Lunggårdsvann. Her var det sikkert opptrekksplass for skip og landingsplass for varer, og her gikk antakelig også veien til den isfrie havnen ved Vågen.

Share to