• Photo: Jens Jørgen Jensen
  (Copyright)
 • Photo: Jens Jørgen Jensen
  (Copyright)
 • Photo: Jens Jørgen Jensen
  (Copyright)
 • Photo: Jens Jørgen Jensen
  (Copyright)

Kverna i Kvita

Et kulturminne som minner om tiden da kvernhusene var en livsviktig del av bygdesamfunnet.

Kverna ble satt opp i 1870, og hører til garden Borkhus. Den består av to kverner, og ble ferdig restaurert i 1996 etter flere års arbeid. Restaureringa var et samarbeid mellom Historielaget Frederiks Gave, Øvre Folldal utmarkslag og eierne av kverna.

Share to