Christiania Theater

Teateret ble drevet fra 1837-99 i en nyoppført bygning tegnet av statskonduktør Christian H. Grosch.

Til åpningsforestillingen ble det utlyst en konkurranse om beste skuespill som ble vunnet av Andreas Munch med Kong Sverres Ungdom.

1849 arrangerte Kunstnerforeningen en Aftenunderholdning i Christiania Theater med nasjonalromantisk program, en enkelthendelse som ofte blir trukket fram som viktig for i utviklingen av en norsk nasjonal identitet, som for fullt skjøt fart på 1850 tallet.

Henrik Ibsen og Bjørnstjerne Bjørnson som var henholdsvis artistisk direktør (1857-64) og teaterdirektør (1856-1867) ved teateret. Med teateret ble også Bankplassen et «se og bli sett» sted i 1800-tallets Kristiania.

Share to