Originale byggverk

Når nysgjerrigheten pirres, må det etterforskning til. Mennesket er innrettet så viselig. Lokalhistoriker og naturelsker Idar Nilsen kunne fortelle om hytta.

- Dette er "Ingemannhytta" i Forfjorden. Ingemann Andersen og broren Nilsemann (Nils) Andersen satte opp denne hytta ved siden av furua. Denne hytta brukte de i arbeidet med rein, og den dag i dag  ligger ett av skillegjerdet for reinflokken i Nordre Nordland rett ved siden av. Etter hvert så har det kommet  til et vedskjul  som har omsluttet furu, forteller han. Jeg syntes det er så utrolig flott at den vakre fura er bevart. Det er gammel furuskog i Langvassdalen.  

- Begge brødrene var reindriftsamer, og  begge er nå borte. De var søskenbarn av mora til Arild Pettersen Inga, som fremdeles driver reindrift i området forteller Nilsen.

Og jeg setter meg på litt avstand og drømmer meg vekk. Det er nesten slik at jeg ser for meg Ingemann og Nils. Ser arbeidet deres i reinflokken og når de sitter og drikker kaffe og lar dagen starte. Dette er et historisk sted, et sted der drømmer spinnes og trives. 

 

 

Share to