• (Copyright)

Russarstaven

For mange fangar var dette ei tid forbundet med hardt arbeid, dårlege klede og lite mat. Til tross for at det var ulovleg for nordmenn å gi krigsfangar mat, var det mange som braut lova og på ein eller anna måte smugla inn litt. Som takk laga ofte fangane gjenstandar som dei gav til lokalbefolkninga.

Den virtuelle historia du har framfor deg handlar om ein slik gjenstand. Ein russarstav fortel ei historie som trekk oss til Valøya i Stod i Steinkjer kommune i Nord- Trøndelag. I 1945 vart det sett opp ein fangeleir her, og vi skal no gå tilbake til dette året, og sjå på historia i eit arkeologisk perspektiv.

Share to