Surhøyflata i Stormyra - Lavangen

En høsteflate hvor syragress var meget utbredt. Tuftene etter en slåttegamme finnes også på stedet.

Følger en kjerreveien som tar av fra E6 og går ca 2 km innover Stormyras venstre side, kommer en til et sted som kalles Surhøyflata. Stedet ble også kalt Syragressflata  navnet etter planten Matsyre (Rumex acetosa) som lokalt blir kalt Syragress. Den tilhører samme plantefamilie som Høymole og Rabarbra. Unge skudd og blad av syragresset ble som grønnsak og spist av folk. På Surhøyflata høstet eierne av Søndre Fossbakk fôr frem til like etter siste verdenskrig. På stien innover finner en tuft etter slåttegamme. Den har ei grunnflate på 12-15 m2.

Surhøyflata utgjør et fastmarksområde på ca. 10 daa, og her kan en se markeringer etter høystakker, og midt på området ei stor surgrasgrop. Den har et tverrmål på 4 m og en dybde på 2 m. Det finns flere kraterlignende groper i bakken innover Stormyra, men disse kan være etter bombingen fra siste krig. Gropa på Surhøyflata er kontrollert med metallsøker og er ikke et krater etter bombenedslag. Området er nesten vokst igjen av vierkratt. Surhøygropa ligger like ved stien som fortsetter til Gressdalen.

Gras som ble høstet behøvde ikke alltid å hesjetørkes for å kunne oppbevares til vinterfôr for husdyra. Ofte ble graset av vel så god kvalitet for dyra om en konserverte det som silo i groper nedgravd i bakken. Disse ble tildekket med never og jor så luft ikke kom til, ellers kunne graset råtne. Surgraset ble kjørt heim til gården på vinterføre.

Plassen vil bli info-skiltet. Kartreferanse: 33 W, akse øst 617719, akse nord 7618583

Koordineringssystem: Ellipsoide, EUREF89

Share to