Lavangen kommunes første krigsminneløype

Strekningen Sjøvegan-Tennevoll-Fjordbotneidet var oppmarsjområdet under 2. verdenskrig for både Trønder- og Altabataljonen. De ble satt i land på Sjøvegan i Salangen kommune i Sør-Troms. Oppmarsjen resulterte i Norges største krigsslag på norsk jord den 25. april 1940 i Gratangsbotn, noe som involverte ca 1.800 soldater totalt på norsk og tysk side.

 

Den 18.-19. april begynte Trønderbataljonen med 648 menige og befal, å marsjere over Lavangseidet fra Sjøvegan mot Tennevoll. Soldatene ble forlagt på gårdene mellom Soløy og Lyngmo.

Den 23. april fulgte Altabataljonen med ca 750 menige og befal samme strekningen fra Sjøvegan mot Tennevoll. De ankom Tennevoll etter at Trønderbataljonen hadde forlatt stedet og innkvarterte seg på de samme gårdene.

 

Ettermiddagen den 23. april passerte de første avdelingene av Trønderbataljonen over Tennevoll bru på marsj mot Fjordbotneidet med retning mot Gratangsbotn. Om morgenen den 24. april fulgte Altabataljonen i Trønderbataljonens fotspor samme vei.


Share to