Ernst Savosnick

I 1941 finner vi trondhjemmeren Ernst Savosnick i den kommunale folketellingen for Trondheim. Han bodde i Wessels gate 5 sammen med kona Dika og sønnene Michael og Robert.

Ernst Savosnick var urmaker, med forretning i Søndre gate 22 som i dag huser Thon Hotell Gildevangen. Savosnick og familien var jødisk og etter at krigen brøt ut flyktet kona og den ene sønnen til Sverige og de unnslapp den skjebnen som ventet mange av byens jøder. Ernsts andre sønn, Robert, havnet i konsentrasjonsleir i Tyskland. Robert overlevde og vendte etter hvert tilbake til Trondheim hvor han jobbet som lege.

Ernst Savosnick ble deportert i 1942, en tid før sin sønn Robert, og i januar 1943 ble han drept i Auschwitz.

Ved krigens slutt var Ernst borte fra både adressebøker og folketellinger. Han var en av mange ofre for jødeforfølgelsen i Trondheim.

Adressebøkene for Trondheim og de kommunale folketellingene viser tydelig hvordan holocaust også skjedde i Trondheim. 130 menn, kvinner og barn fra det mosaiske trossamfunnet i Trondheim ble drept på Falstad og i tyske utryddelsesleirene. I dag minnes en del av disse med snublesteiner som er lagt ned i fortauet utenfor ofrenes hjem.

Det er fortsatt flere spor etter den jødiske befolkningen i Trondheim i dag, men det er ikke alltid like tydelig for alle at man går forbi byens jødiske historie. Synagogen er kjent nok, fordi mange har vært der på omvisning. Men få av oss har tenkt over hvor de bodde, hvem de var eller hva de arbeidet med. Snublesteinsprosjektet er en måte å synliggjøre den jødiske historien i byen. Man får vist hvor de jødiske familiene hadde vært, og hvor de ikke var etterpå.

http://jodiskemuseum.no/snublesteiner/

I panteregistrene som finnes hos Statsarkivet i Trondheim kan man lese hvordan okkupasjonsmakten tok eiendommer fra de jødiske familiene. For denne familien ser man også at de etter krigen fikk flytte tilbake til sitt gamle hjem.
http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=28225&uid=ny&idx_side=-162

(Panteregister Trondheim, Protokollnr: M, Sted: Trondheim by, Rosenborg, Oppbevaringssted: SAT, Merknader: Rosenborg)


Jødene som overlevde krigen møtte nye vanskeligheter da de kom hjem. De fikk sjelden tilbake eiendeler og eiendommer etter krigen, og det var ofte mye arbeid for å til slutt få tilbake noe av det de hadde eid. For å få utbetalt forsikringssummen måtte familien framskaffe bekreftelse på dødsfallet.

http://www.hlsenteret.no/manedens-gjenstand/savosnick.html

Share to