Unike Mangelsgården, Prinds Christian Augusts Minde

Midt i sentrum ligger dette unike anlegget! Mangelsgården ble oppført 1668 som et herskapelig landsted for general H. E. Von Tritschler.
General Johan Mangelsen eide gården midt på 1700-tallet, derav navnet. Hovedbygningen er bygget på og om, dagens utseende er fra ca.1770. Her var opprinnelig også en stor barokkhage, med dammer, paviljonger og fontener. I 1812 kjøpte stiftelsen Prinds Christian Augusts Minde Mangelsgården og fattigvesenets spinneri flyttet inn. En filial av dollhuset (sinnsykeasylet) på Oslo Hospital flyttet inn i 1829, en filial som snart måtte bygges ut. Fattigvesenets fortsatte med ulik virksomhet i tiden etter dette, og Christiania kommunale Sindsygeasyl holdt til i Storgats 36 helt til 1905, da det flyttet til Dikemark. Ulike sosiale institusjoner har senere hatt tilhold her, og anlegget kalles gjerne "De fattiges kvartal". Her har det gjennom 200 år vært virksomhet knyttet til samfunnets fattige og utstøtte. Arkitekturen speiler dette-den er lukket, de gale og fattige skulle ikke sees. "Prindsen" er et unikt nasjonalt kulturminne og ble fredet i 1927.

1 comment

  • Beskrivelsen her av asylets historie er helt på jordet. Kontakt meg. Mvh Wenche Blomberg, 4542 4949

Share to