Helleristninger på Gaustad

 Skålgroplokaliteter uten andre figurer dateres ofte til sen bronsealder og tidlig jernalder, og ristningene knyttes gjerne til jordbruk og husdyrhold. Skålgroper finnes spredt i vestlige deler av Europa, i et belte gjennom Pyreneene og Alpene og videre gjennom Midtøsten, helt til India. I Norge finner vi dem fra seterregioner i høyfjellet til kystbygdene i Oslofjordregionen. Skålgroper finnes flere steder i Oslo, men det er på bergflatene ved Forskningsveien at du finner den desidert største konsentrasjonen.

Helleristningene ved Forskningsveien ble skiltet av Byantikvaren i 2012, men bergflatene er i svært dårlig stand, og utsatt for slitasje. Det er derfor viktig å vise hensyn slik at helleristningene også kan oppleves av kommende generasjoner.

Share to