Synliggjør det usynlige – filmsnutter fra Dovre

Arbeidet begynte med en idé om å følge Arne Johs Mortens og Espen Rusten fra Statens naturoppsyn på jobb,  for å synliggjøre det usynlige. Etter hvert falt det seg naturlig å utvide prosjektet med pilegrimsprest Hans-Jacob Dahl, som er speialist på den populære Pilegrimsleden.  Kristoffer Pahle og Christian Lien Jensen fra Jazzmontør har produsert filmene, som  ble tatt opp på Dovre i juni 2013. De siste ble ferdigstilt og lagt ut i april 2014. Nå er alle filmene lagt ut på digitaltfortalt.no og youtube, og kartfestet til stedene der de er tatt opp.  Det vil si at om du bruker kartet på Digitalt fortalt, så vil filmene dukke opp som punkter i kartet. Etter hvert vil du også kunne finne dem i appen KNappen.

Akkurat det med å stedfeste kultur- og naturinformasjon i kart gjennom apper er et av hovedmålene til Kultur-og naturreise. KNappen skal ikke bare gi deg kultur og naturinformasjon på Dovre. Du skal kunne få det samme over hele landet, men vi har brukt Dovre som pilotprosjekt for å vise hvordan arbeidet kan gjøres. I samarbeid med SNO og lokale aktører har vi lagt ut mengder av saker gjennom Digitalt fortalt. Kultur- og naturreise er et samarbeid mellom Kulturrådet, Miljødirektoratet, Riksantikvaren,  Kartverket og Riksarkivet om åpning og tilgjengeliggjøring av databasene deres.

Du kan finne linker direkte til filmene her. Kos deg.
Share to