• Photo: Foto: Karmsund folkemuseum
    (Copyright)
  • Photo: Foto: Karmsund folkemuseum
    (Copyright)
  • Photo: Foto: Karmsund folkemuseum
    (Copyright)

Minnestein over Moritz Rabinowitz

Industrieventyr
Hans idé var å gi bønder, fiskere og arbeidere stilfull mote for en rimelig penge. Den lille butikken ble et imperium med egne klesfabrikker og butikker langs hele kysten. I 1929 startet han konfeksjonsfabrikken Condor som drev engrossalg i tillegg til å forsyne hans egne butikker. De første åra hadde fabrikken lokaler forskjellige steder i byen. I 1939 fikk han bygget en ny og moderne fabrikkbygning på Flotmyr. Den var bygget som en mønsterfabrikk etter nøye studier av tilsvarende bedrifter i utlandet. Med hundre ansatte representerte fabrikken en av Haugesunds viktigste kvinnearbeidsplasser i mellomkrigsårene.
 

Samfunnsdebattant
Rabinowitz var den eneste jøden i Haugesund i mellomkrigstiden. Han var sterkt samfunnsengasjert og han skrev over hundre avisinnlegg der han advarte mot Hitler og hans tilhengere. Han skrev også brev til den amerikanske president Roosevelt og den britiske statsminister Chamberlain - uten å få svar.

Flukt og deportasjon
Da tyske okkupasjonsstyrker ankom til Haugesund 10. april 1940 var han den første de lette etter. Rabinowitz gjemte seg flere ulike steder i Nord-Rogaland og Sunnhordaland med hjelp fra hjemmefronten. Til slutt ble han tatt og sendt til Sachenhausen som politisk fange i 1941. Der døde han som følge av mishandling 27. februar 1942. Hans datter Edith, hennes to år gamle sønn Harry og hennes mann, Hans Reichwald, ble også arrestert og deportert. De ble alle drept i Auschwitz i 1942.
 

Kort tid før sin død skal han ha uttalt følgende til en overlevende fangekamerat: ”Hvis De noensinde treffer en Haugesunder, ber jeg Dem hilse fra meg og si at det siste jeg tenkte på foruten mine, var arbeiderne og funksjonærene og de venner jeg hadde i hjembyen”.

Minnesteinen i Rabinowitzparken i Haugesund, ble avduket av stortingspresident Jo Benkow 6. mai 1986.

Tekst på minnestøtta:                                                     Moritz Rabinowitz
1887-1942
Reist av Haugesund kommune
til minne om haugesunderen M. Rabinowitz
som døde i konsentrasjonsleiren
Sachsenhausen 27.02.1942
I skrift og tale motarbeidet han aktivt
nazismen lenge før 2. verdenskrig
brøt ut, han forstod hva frihet og toleranse
Betyr for menneskeheten.

Share to