Basarhallene ved Domkirken

Tenk at Basarhallene ble vedtatt revet i 1937! De var blitt fredet i 1927, men kommunen ønsket utvidelse av Karl Johans gate og det var nære på at basarene gikk tapt.

Heldigvis klarte Riksantikvaren og Oslo Byes Vel å redde dette viktige kulturminnet. Basarhallene ble oppført på Vår Frelsers kirkegårds grunn. Den ble nedlagt 1808 og lagt ut til park i 1923. Basarhallene skulle få kjøttomsetningen rundt Stortorget, som foregikk i åpne boder ved kirkedøren, inn i ordnede former. Etterhvert ble det også salg av blomster og grønnsaker, og fremdeles i dag preges hallene av små virksomheter; kunsthåndverkere, kafeer osv. Basarhallene er et tidlig eksempel på middelalderkopierende stil, bruken av eksponerte tegl var et klart brudd med tidens stil, som var klassisk og pusset. Svært mange originale detaljer er bevart og anlegget omkranses av trær og plener. Kan vi kalle Basarhallene en liten oase i Oslo?

Share to