Krigsminner i Nord-Salten - Sporene i landskapet, grenselostrafikken og tysk vakthold

I forbindelse med verdiskapingsprosjektet "Krigsminner i Nord-Salten" har vi vært ulike steder i Tysfjord for å registrere krigsminner.
I denne filmen presenteres noen av krigsminnene som finnes fra Hellemobotn og opp mot svenskegrensa. Et område hvor mange flyktet over til Sverige under andre verdenskrig, samtidig som tyskerne etablerte vaktposter fra fjordbunnen og opp på fjellet. Vi starter ved fjorden, beveger oss opp langs dagens turiststi, forbi Kanonen og inn mot grensa. I dette området finnes særlig mange spor etter tyskernes tilstedeværelse.

Share to