Fredagsfunkis i Sinsen Hageby

Sinsen hageby er ikke en av byens mest kjente hagebyer. Innrammet av Sinsen skole og Sinsen kapell er det et godt bevart og helhetlig område

Sinsen hageby ble oppført tidlig på 1930-tallet, i hovedsak før blokkbebyggelsen, og planene ble utarbeidet av arkitektene Einar Smith og Edgar Smith Berentsen. Villaene ligger med fasade mot gateløp og hage i et skjermet grøntbelte mellom bygningsrekkene. Johan. Hegnas vei 1 er et av de flotteste og best bevarte husene i hagebyen, og har karakteristiske funkisdetaljer. Byantikvaren har nylig foretatt en registrering i området og funnet mye god funkisarkitektur. To funkisskoler, kapellet, blokkbebyggelsen og hagebyen gjør Sinsen til et svært viktig funkisområde med høye verneverdier.

Share to