Den mystiske Nilla

Mer om Nilla kan du lese i kapitlet om ualminnelige folk i boken "Folkeliv i Flakstadkroken", som utkommer i mai 2014.

Share to