• Photo: Christ Allan Sylthe
    (Copyright)
  • Photo: Christ Allan Sylthe
    (Copyright)

Ålesund fyrstasjon - Molja

Fyret ble satt opp på molohodet utanfor Ålesund hamn i 1858. Frå starten av var fyret et kommunalt fyr.

Frå kommunalt til statleg

Ålesund formannskap søkte i 1877 om at fyrvesenet skulle overta ansvaret for fyret. Eit av argumenta var at fyret låg i den trafikkerte seilleden og derfor var viktig for skipstrafikken som passerte. Vidare var utgiftene til fyret større enn tollinntektene som gjekk til havnevesenet. Fyret vart overtatt av fyrvesenet i 1877.

Fyrvaktaren fortsetter

Den tidligare fyrvaktaren haldt fram som før, men gikk over til å bli lønna av staten. Han fikk ein godtgjersle til bustad, sidan det ikkje var nokon eigen fyrvaktar bustad.

Fyret påbygd

I 1886 blei fyret bygd på med tre meter og man skiftet ut det gamle sideralapparatet med et 6. ordens linseapparat.

Avbemanna

Ålesund fyr ble lagt ned som bemanna fyr i 1889. Men det blei ståande på molohodet, kor det framleis står. Seinare har Molja, som fyret heiter på folkemunne, gjennomgått dei nødvendige forbetringar og moderniseringar slik at det endå er i bruk.

Share to