Historien om Egil Andersen

Skoleåret 2010/11 deltok elever ved Ramberg, Hoppern og Bytårnet skole i Moss i prosjektet Minneinnsamling i skolen. Resultatet ble 15 digitale fortellinger om mennesker, deres oppvekst og arbeidsliv. Alle som deltok var med i en konkurranse om en pengepremie til klassen. Prosjektet ble knyttet opp til det nettbaserte minneinnsamlingsprosjektet Arbeidsarven. Gjennom aktiv deltaking og møte med mennesker i nærmiljøet skal elevene få økt interesse og kunnskap om det arbeidet folk har levd med og de sosiale endringene de siste 50 år. Minnene som ble samlet inn oppbevares ved Østfoldmuseene - Moss by- og industrimuseum og vil bli tatt i bruk i framtidige historieprosjekt om menneskers arbeidsliv i Moss.

2 comments

  • Flott fortelling!

  • Samme kommentaren går til alle dere som har jobbet med prosjekt Minneinnsamling i skolen. Spennende prosjekt og så interessant å se og høre alle de ulike, men overlappende historiene.

    Veldig bra jobba! Og da har jeg et spørsmål til dere: Hva synes dere om dette prosjektet - hvordan var det å jobbe på denne måten?

Share to