• Photo: Tromsø museum
    (Copyright)
  • Photo: Tromsø Museum , Cora Oschmann
    (Copyright)

Nye,arkeologiske utgravninger ved Melkøya

For knappe ti år siden kunne arkeologiske utgravninger på melkøya ved Hammerfest, fortelle om bosetning for mer enn 8000år siden. De fleste av funnene kan  man i dag finne i utstillinga " Med ilden i sentrum " , på Tromsø museum.

På nytt har Hammerfest  hatt besøk av arkeologer tilknyttet universitetet i Tromsø. Statoil/ Hydro ønsker å utvide dagens Snøhvit-anlegg,- fylle igjen sundet mellom Melkøya og Hammerfest. Dermed er nye utgravninger påkrevet, og tilsammen 35 arkeologer har i sommer foretatt utgravninger i Skjærvika og Fjellvika, på Kvaløya.

Hvalbein, knapper, mynter, keramikk, skifer, asbest-keramikk, krittpiper,- funn helt tilbake til 4000år f.kr og fra 16-1700-tallet.

Flere av gjenstandene , sammen med kart og forklaring av tidsepoker, er utstilt  til midten av september på Gjenreisningsmuseet i Hammerfest. En utstilling som gir besøkende, og spesielt skole-elver, konkret bevis på at området har ei lang historie til tross for at alt ble brent i -45.

 

1 comment

  • Veldig stramt oppbygd info. Kunne sagt litt mer. Om småfeil: Melkøya er egennavn! Om brenningen av Hammerfest: Visste ikke at byen ble brent før i 1945! Interessant. - Men som sagt: Veldig kort framstilling.

Share to