• Photo: Gro Agnethe Stokke
    (Copyright)
  • Photo: Gro Agnethe Stokke
    (Copyright)

Cellastua

Cellastua blir i boka "Takk for det gamle" fra 2003 beskrevet som byens styggeste rønne som ble ofret i kjølevannet av byens største samferdselsak, Tromsøbrua

Da brua var i ferd med å ferdigstilles i mars 1960, måtte bruselskapet finne en egnet tomt til sitt kontorbygg. Tromsø sparebank hadde kjøpt tomta av fergefører Johan Wiesner, og stilte den til disposisjon. Huset sto opprinnelig i Elvegata 3, og ble bygd i 1854. Huset har igjennom tidene hatt mange ulike eiere inntil enken etter Johan Pedersen. Cecilie overtok eiendommen den 13. januar 1870, og derav navnet Cellastua. Hun eide stua fram til 1922, da ble den solgt til Krisian Wiesner. Omkring 1960 kjøpte daværende Tromsø Sparebank huset og ga det til Tromsø Arbeiderforening som flyttet huset til Straumhella.

Share to