• Photo: Erik Hesby (Opphavsrett)
  • Photo: Erik Hesby (Opphavsrett)
  • Photo: Erik Hesby (Opphavsrett)
  • Photo: Erik Hesby (Opphavsrett)

Jettegryta på nordre Torød

Erik Hesby / Kulturnett Norge

Du trosser et snev av høydeskrekk og bestiger skrenten. Oppe på plattået gjenfinner du balansen, og trekker pusten. Du hviler en hånd på rekkverket, før du lar blikket falle ned mot den mørke bunnen...

Denne jettegryta er ikke blant de største, langt der i fra.
Mens denne ikke er stort mer enn 70-80 centimeter i diameter og et par meter dyp, finnes det jettegryter andre steder i landet som er opptil 30 meter brede og 50 meter dype.

Jettegryter har oppstått ved at en breelv har satt stein og grus i turbulent bevegelse under isen. En sjeldnere brukt forklaring er at gryten dannes ved kavitasjon under isbreen, der vanntrykket gir en temperatur som eroderer frem gryten. Navnet kommer av jette, som tilsvarer troll eller kjempe.

Det er en fin søndagstur å sykle langs Oserødveien til jettegryta, som ligger omtrent midt melom Oserød skole og Torød sentrum.

 

Share to