Guggedalsloftet - ei museumssoge

Soga om Guggedalsloftet, som var den første bygningen i samlinga til Rogaland Folkemuseum.

Guggedalsloftet er ein av svært få bevarte bygningar frå mellomalderen i Rogaland. Tømmeret til bygningen er hogd i 1281. Bygningen er såleis interessant både som bygningshistori og musseumshistorie.

Share to