• Photo: Ingeborg Hjort
    (Copyright)

Fangen fra Java

Jean Rene van Geuns driver motstandsarbeid under 2. verdenskrig. Han er ung og sterkt provosert av den nazistiske ideologien.

Under intervju med tidligere fanger på Falstad, har det kommet fram at de hadde en medfange de kalte "Java". En av de ansatte på Falstadsenteret fatter interesse for denne påståtte indonesiske fangen. I følge fangekortet til Jean Rene van Geuns, er han født 6. mars 1924 i Nederland. Som bosted oppgis Stjørdal og Java.

Etter "googling" får Falstadsenteret treff på en Jean Rene van Geuns i New York, USA. Det er ikke flere treff på dette navnet. Falstadsenteret sender en e-post med spørsmål om han er "fangen fra Java". Dermed starter Renes erindringsreise.

Share to