• (Opphavsrett)
  • (Opphavsrett)
  • (Opphavsrett)
  • (Opphavsrett)

Edvard Munch og Henrik Ibsen på Grand

Ibsen hadde i 1891 flyttet tilbake til Kristiania som en gammel, rik og verdensberømt dikter på høyden av sin karriere. Hans daglige spaserturer til Grand fra leiligheten i Victoria Terasse, og senere Arbins gate, ble raskt en severdighet i byen. Munch var på dette tidspunkt en ung og fattig, men fremadstormende maler. Mottakelsen av kunsten hans hadde vært blandet: Av noen ble han genierklært, andre avfeide maleriene som halvferdige skisser og smørerier.

I 1892 ble Munch invitert til å stille ut i lokalene til Kunstnerforeningen i Berlin – foreningen reklamerte med «Ibsenske stemninger» i forkant av utstillingen. Men om Ibsens dramaer var blitt møtt med begeistring av det tyske publikum i et par tiår, ble de «Ibsenske stemninger» fra Munchs lerret for kraftig kost for borgerskapet i Berlin. Etter en ekstraordinært generalforsamling i Kunstnerforeningen ble utstillingen stengt, med knapt flertall.

Munch var på ingen måte lei seg. Til familien hjemme i Norge skrev han: «Hele dette levenet her har jo bare været fornøieligt. (...) Bedre reklame kunde jeg jo ikke fået.» (MM N 786)

Edvard Munch hadde skapt seg et navn – og han utnyttet publisiteten til sin fordel. Snart var bildene hans på turné i flere tyske byer.

Det er ingen tvil om at Edvard Munch næret en livslang fascinasjon for Henrik Ibsen og ble inspirert av dramaene hans. Allerede som 14-åring laget han en illustrasjon til Kongsæmnerne. Senere skulle det bli flere. Mange flere. I Munch-museets samlinger finnes det omtrent 500 skisser, tegninger, malerier, tresnitt og litografier med tilknytning til Ibsens skuespill. Munch portretterte også Ibsen, men uten at Ibsen satt modell for ham. Også i tekstene har Ibsen satt sine spor. Her kommer han stadig tilbake til Ibsens dramaer og møtene mellom de to.

Kilder
Sitater og lydspor i filmen er hentet fra Munchs etterlatte tekster (MM N 314, MM T 2774) og utdrag fra dagbøkene til Ludvig Ravensberg (07.01.1910). Bildematerialet er først og fremst Munchs tegninger, malerier og manuskriptsider (Munch-museet).

 

1 comment

  • Did Munch do this drawing in 1877, at the time he was 14 years old? What does the writing say next to the date?

Share to