• Photo: Ukjent fotograf. Eier: Per Aase Andresen
  (Copyright)
 • Photo: fotograf ukjent, eier Per Aase Andresen
  (Copyright)
 • Photo: Per Aase Andresen
  (Copyright)
 • Photo: Per Aase Andresen
  (Copyright)
 • Photo: fotograf ukjent Eier; Per Aase Andresen
  (Copyright)
 • Photo: Fotograf ukjent, Eier: Per Aase Andresen;
  (Copyright)
 • Photo: Per Aase Andresen
  (Copyright)

Askild Andersen Aase

Byggmesteren som bygget Laksevåg Kirke i 1875.

Fødsel og oppvekst

Kirkebygger Askild Andersen Aase, ble født den 26 august 1826 på Grøttveit i Alversund som 3. eldste sønn til Anders Nielsen Grøttvedt Aase 1791 - 1855 og Brita Hansdatter Øvre Tveit 1799 – 1880.
Da Askild var ca 10 år, i 1836, flyttet familien hans til Nore Åse hvor faren, Anders, overtok bnr 2 etter sin far for 300 spd. Etter at Askild ble konfirmert den 09 juli 1843 hjalp han til på gården, og fikk opplæring i tømmerfaget.

Flytting til Laksevåg

Vi antar at Askild flyttet til Damsgårdsregionen rund 1856, og bosatte seg der.

Bygging av første skolebygg på Damsgård

I 1858 fikk han i oppdrag å bygge forløperen til dagens gamle Damsgård skole.
Sakset fra Knut Paulsens ” Laksevåg, Kommuneforvaltingen i 100 år 1837 – 1937” kan vi lese:
” I 1858 fikk man innvilget det omsøkte bidrag og lån av Opplysningsvesenets Fond til oppførelse av skolehs på Laksevåg. Byggearbeidet ble satt i gang samme år, og fra begynnelsen av 1859 blev skolen tatt i bruk. Huset ble tegnet av statsingeniør Jersin i Bergen, og arbeidet ble utført av byggmester Askild A. Aase. Det var beliggende omtrant på samme sted som nuværende uthus til Damsgård skole ”.
Vi må her bemerke at Damsgård skole lå på den tiden i nedre Laksevåg ved Fergebryggen i nåværende Damsgårdsveien.

Om dette var det første bygget han bygget her i Laksevågregionen knytter det seg noe usikkerhet til.
Men vi antar at Askild flyttet til Laksevåg for å ta arbeid på skipsbyggeriet på Laksevåg, som i den tiden hadde et stort behov for tømmermenn.

Giftermål og eiendomskjøp

Samme år, den 05. desember 1858, giftet Askild seg med Herborg Nikoline Pedersdatter Ortun, født 28 juli 1836, som eneste barn til Peder Pedersen Ortun og Dønnet Knudtsdatter Tveitarås.

Herborg og Askild kjøpte i 1858 tomt ved daværende Laksevåg maskin- og skipsbyggeri, gnr 52, bnr 5 (Laxevaagneset), og gnr 53, bnr 79 (Lille Damsgaard), og bygget hus.

Kirkebygg og omtale

I Laksevåg historie bind II side 760 skriver Kjell Fossen ” Strandstedet var rikt på særegne profiler, Askild A. Aase var sognets mest kjente hustømmermann og kirkebygger. Når Aase stilte på byggeplassen med sitt verktøy og sine svenner, kunne arbeider begynne. ”

Av og til er ikke alle konstruksjonene like vellykket.
I Laksevåg historie bind II side 513 skriver Kjell Fossen videre om innvielsen av Stusshamn kirke:
Den nye kirken ble vigslet den 30. september 1864. det kom til uttrykk store glede ved innvielsen, og ordfører Ludvig Wollert Hille, skrev i attesten til byggmester Askild A. Aase at kirken var et >. Dette var nok ikke helt rett, skulle det dessverre vise seg, for etter få år måtte helebygget avstives med ekstra stender, sperr og pillarer.”

Men selv om det gikk noe galt med Strusshamn kirke, er Askild mest kjent for sine kirkebygg og bedehus / kapeller.

Som det framgår av listen nedenfor bygget han 9 rene tømrete langkirker.
I tillegg hadde han innredningsarbeider ved 1 steinkirke, og et stort ombyggingsarbeid ved en tidlig middelalderkirke.

Jeg kjenner ikke til andre ”kirkebyggere” som har hatt en slik produksjon i sitt yrkesaktive virke.

Av kirker kan nevnes:
1864 Strusshamn kirke på Askøy.
Innviiet 30. september 1864

1865 Austrheim kirke i nåværende Austrheim kommune.
Kirken er en langkirke i tre med plass til 480 sitteplasser
Innviet den 02. april 1865, og hadde en byggesum på ca kr 30.000,00

1867  Meland kirke i Meland kommune
Tømret langkirke tegnet av ark J. A. Øvsthus

1868 Øystese kirke i Kvam kommune
Tømret langkirke med 500 sitteplasser, derav 75 på galleriet.
Kirken ble innviet den 15 mai 1868, og hadde en byggesum på 3.775 spdl.

1868 Tysnes kirke
En tømret enskips langkirke med 460 sitteplasser.
Kirken ble innviet den 04. september 1868.

1870 Odda kirke
Tømret langskipskirke med 500 sitteplasser.
Innviet sommeren 1870.

1871 Fana kirke ved Kirkevoll i tidligere Fana kommune
Omfattende ombygging av gammel steinkirke fra 1153.

1874 Haus kirke på Osterøy,
Tømret langkirke med 550 sitteplasser

1875 Laksevåg kirke,
Også en tømret langkirke her med 430 sitteplasser

1878 Birkeland kirke i tidligere Fana kommune
Denne kirken er bygget av hugget naturstein i gotisk stil.
Askild hadde ved denne kirken kun innredningsarbeidet.

1881 Kausland kirke i Sund kommune.
En tømret langskipskirke med 250 sitteplasser.
Dette var den siste kjente kirken Askild bygget.


Død og gravplass

Askild døde 72 år gammel den 29 mars 1898 på Laksevåg, og ble gravlagt 1898 på Nygård gravplass på Laksevåg.
Familien opprettet i 1951 en familiegrav, ”Kirkebygger Askild Aase sin familiegrav” på Nygård gravplass på Laksevåg.
Konen Herborg levde som enke i 17 år til sin død i 1915.

Etterkommere

Herborg og Askild fikk 6 barn, hvor 4 av barna fikk etterkommere
Samlet vet jeg om pr 07.05.2009: 6 barn
20 barnebarn
21 oldebarn
43 tippoldebarn
36 tipp-tippoldebarn ( pr 07.05.2009)

I 1998, den 24. oktober, samlet 115 av etterkommerne seg til slektsstevne for å feire.

Denne fortellingen er et bidrag til DIS-Norges konkurranse om digitale familiehistorier. Lenke til mer informasjon om dette øverst i høyre spalte.

 

6 comments

 • Framstillingen virker litt vel familiær. Men værst er det dårlige fotoet av Laksevåg kirke.

 • Jeg synes dette var interessant! Enorm kapasitet i bygging av kirker. Kanskej familær i stilen, men også nærmere Askild og hans liv. Fotoet av Laksevåg kirke kunne vært bedre. Har selv lasta opp bilder som har vært 2 MB.

 • Fin framstilling av eit livsløp, og god dokumentasjon av eit livsverk. Synes ikkje det er "for familiært"; - snarare tvert i mot. Minner om at historiene gjerne skal vere persom\nlege.

 • Interessant! Men eg kunne tenkje meg bilde av ein del av dei andre kyrkjene òg. DIS-Hordaland har, etter det eg veit, bilde av dei fleste kyrkjene i Hordaland.

 • Hei.

  Takk for tilbakemeldingen.

  Er den første til å innrømmer en alt for dårlig kvaliteten på bildet av Laksvåg kirke. Skal rette dette innen kort tid. Jeg skal lage en link til de kirkene jeg har omtalt.

 • Fin framstilling om din oldefar. Veldig interessant å lese om "forfader" til alle de hyggelige naboene våre rundt Larsahagen. Og jeg er evig takknemlig for Agnes, som i tillegg til å lære meg å spille, også var en god "voksenvenn" i 10 år.

Share to