Minnemarkering på Lapphaugen i april 1995

En av de frammøtte veteraner som ble lagt merke til var Hugo Munthe-Kaas. Han ble lagt merke til pga. de mange krigsmedaljene han hadde på seg. Undertegnede og Jens Solnes, Salangen, fikk den ære å få en samtal med ham. Han opplyste at det ikke var første gang han var på Lapphaugen. Alt som 18-åring hadde han deltatt i slaget om Lapphaugen, i Gressdalen og på Bjørnfjell. Han hadde deltatt som ordonans og skarpskytter under felttoget, helt til kapitulasjonen i juni 1940. At han fikk delta i krigen så ung, mente han bl.a. kunne skyldes hans far, oberst Otto Munthe-Kaas, som var sjef for II/I.R. 16 (2. bataljon av Troms infanteriregiment nr. 16). Og det var i II/I.R. 16 han fikk tjenestegjøre under felttoget med sin far som sjef. Han var ung og uredd og mente at de krigshandlingene han opplevde ved Narvikfronten som 18-åring, ikke hadde ført til at han fikk redsel for å delta i de mange krigsoperasjoner han var med på, i og utenfor Norge, seinere under krigen.

Kanskje den mest dramatiske situasjonen han opplevde på Narvikfronten, var de første dagene av mai i Gressdalen. Gressdalen ligger ca. 6 km vest av Lapphaugen og II/I.R. 16 skulle angripe de tyske stillinger ved Gressdalshytta 1. mai. Under denne framrykkingen ble kompaniet utsatt for voldsom ild fra tysk stilling som låg på fjellet vest for Gressdalsvatnet. Angrepet stoppet opp og kompaniet fikk ordre om å trekke seg tilbake. Denne ordren nådde ikke Hugo Munthe-Kaas og en kamerat han var sammen med. De måtte på grunn av ilden fra de tyske stillingene, grave seg ned i snøen og ble liggende her i nesten to døgn før de klarte å trekke seg ut. I mellomtiden var det gitt beskjed til familien i Tromsø at han var savnet etter kamp mot fienden i Gressdalen. Familien oppfattet det svært alvorlig, de trodde han enten var hardt såret eller drept. Men heldigvis så galt var det ikke.

Etter Hugo Munthe-Kaas sin beskrivelse av området hvor han og kameraten måtte grave seg ned, så antar en at stedet i Gressdalen er om lag der kartreferansen oppgir. Hugo Munthe-Kaas var med og ledet flere operasjoner under krigen, både i Norge og i utlandet. For sin innsats under krigen ble han hedret med en rekke ordner, bl.a. ble han ridder av den franske Æreslegionen og tildelt det norske Krigskorset med sverd.

Kartreferanse: 33 W, akse øst 616150, akse nord 7615200

Share to