Fabeløya naturlekepark (NL)

Fabeløya naturlekepark ligger i Ibestad kommune i Sør-Troms. Lekeparken er en del av en regional opplevelsesrute som heter imella. Her er den nederlandske versjonen av historien.

Her er den nederlandske versjonen av historien.

Share to