• Photo: Norsk Luftfartsmuseum (Opphavsrett)

Ubåtjakt i Andfjorden

Denne historien er fra 1983, da Ola Smeplass var 21 år gammel og vernepliktig infanterist på Andøya Flystasjon. 29.juni 1983 ble en fremmed ubåt observert i Andfjorden utenfor Andøya. Marinestyrker og Orion-fly ble satt inn, og 6 Terne-raketter ble avfyrt, men uten resultat. Smeplass var en ivrig amatørfotograf og mente å ha bilder som kunne vise at ubåten kunne være et naturfenomen.

1983 var for øvrig et år med mange observasjoner av fremmede ubåter. I Hvem, Hva, Hvor for 1984 kan vi å årsrevyen for april – mai 1983 lese: ”Onsdag 27.april oppdaget lokale dykkere et ubåtliknende tårn i Husnesfjorden i Hardangerfjorden. Før en uke var omme og en resultatløs jakt ble avblåst 3.mai, hadde norske marinefartøyer og fly sluppet i alt 24 Terne-raketter og 6 synkeminer mot den fremmede ubåten.” Samtidig med jakten i Husnesfjorden ble det meldt om en annen ubåt utenfor territorialgrensen utenfor Stavanger. Regjeringen sendte ut klare retningslinjer for hvordan stridsmidler skulle brukes i jakt på fremmede ubåter. De norske styrkene mente å ha ”mulig kontakt” med de fremmede ubåtene. Dette skjedde på samme tid som svenske styrker også jaget ubåter i sine farvann uten resultat.

Forsvaret hadde ikke sikre beviser, men mente at det sannsynligvis hadde vært en, kanskje to fremmede dieseldrevne ubåter i indre norsk farvann. Det ble nedsatt en kommisjon for å granske alle sider ved ubåtjakten. 

Kommentatoren i det russiske telegrambyrået TASS så det slik: ”Den norske marine bedøvet så mye torsk med sine raketter og dypvannsbomber at den antagelig har gratis fisk til et helt år til de styrker som tok seg ut under den meningsløse letingen etter de mystiske sovjetiske ubåtene.” 

Om norske eller russiske kommentatorer hadde rett er ikke bekreftet, men denne historien viser hvor oppmerksomme folk var på observasjoner og fenomener som kunne forklares med sovjetisk aktivitet på norsk territorium. 

”Historier fra den kalde krigen” er et innsamlingsprosjekt igangsatt av Norsk Luftfartsmuseum og et ledd i arbeidet med en utstilling om perioden fra 1945 til 1990.

Share to