Beredt i hundre år

i 2007 var det 100 år siden en av verdens største barne- og ungdomsbevegelser ble startet.

Allerede i 1911 begynte noen middelskolegutter i Bodø å vise interessere seg for saken. Og etter at gymnasiast og sersjant Hilmar Sundstrøhm tok på seg å være fører for speidertroppen, ble Bodø speidertropp stiftet 19. mars 1912. I disse første år var det bare gutter fra middelskolen og gymnasiet som fikk være med i speideren. Troppen ble drevet etter strenge militære prinsipper, noe som tydeligvis førte til konflikter innad. Våren 1913 ble troppen midlertidig oppløst, i følge kildene var årsaken: på grunn av manglende forståelse fra pedagogisk hold
Våren 1914 kom speidertroppen igjen i aktivitet. Denne gangen fikk også gutter fra folkeskolens øverste klasser være med. Denne våren ble det også dannet en egen pikespeidertropp i byen.

Les mer på Arkiv i Nordlands nettside

Fotografiene er hentet fra arkivet etter Gunnar Høgset/1. Bodø speidertropp. Arkivet er ca. fire hyllemeter og omfatter perioden 1918 – 1993. Materialet inneholder korrespondanse, trykksaker og en mengde fotografier. Deler av arkivet etter 2. Bodø speidertropp er også i våre magasiner. Dette materialet er på 0,3 hyllemeter.

Share to