• (Opphavsrett)

Gina Krog

Født 20. juni 1847 i Flakstad i Lofoten.

<br>Død 14. april 1916 i Christiania.

Under valget i 2011 var jeg veldig i tvil om hva jeg skulle stemme. Jeg synes det var et vanskelig valg, og jeg diskuterte mye med venner før jeg ble enig med meg selv. Spilte stemmen min overhode noen rolle fra eller til? Og kunne jeg stå for det valget jeg hadde gjort i ettertid?

Tidligere syntes jeg at stortingsvalgene var viktigere enn lokalvalg, men det var mens jeg ikke bodde i Norge. Etter at jeg flyttet tilbake synes jeg at lokale valg er minst like viktige. For det er på det lokale planet at mye av det som angår oss i hverdagen blir bestemt. Hva skjer med barnehager, skoler, helsetjenester og ungdomsklubben i din by eller din bydel? Og hvem skal få lov å bestemme over våre felles penger, akkurat her, i vårt nærmiljø?

Lokale valg og stortingsvalg – hvis du ikke stemmer er det vanskeligere å si noe når politikerne fatter beslutninger du ikke er enig i. Du kan ikke si noe når de stenger ungdomsklubben, eller legger ned barnehagen. Du kan ikke si noe når asylsøkere blir tvunget til å sultestreike utenfor kirken din.

Politikk handler ikke om møter og papirer. Politikk handler om hverdagen vår, de små tingene og de store tingene.

Alt som skjedde før vi ble født føles lenge siden. Men tiden går fort. Hundre år er faktisk ikke lenge. Farmoren min ble født før kvinner hadde stemmerett.

Uten at jeg vet det, tipper jeg at Gina Krog ble oppfattet som en slitsom og litt masete dame. En sånn som alltid skulle mene noe om ting. Men vi burde være takknemlige. Gina Krog gjorde det mulig for oss som er jenter og kvinner å engasjere oss i politikk. De store tinga og de små tinga. Lokalt og nasjonalt. Og ta valg vi kan og må stå for i ettertid. 
 

En digital fortelling laget på oppdrag fra Norsk kulturråd/Digital fortalt i forbindelse med stemmerettsjubileet 2013. Om en av de fire store i norsk kvinnebevegelse.

Share to