Gamle Aker kirke

De eldste delene av Gamle Aker kirke er fra slutten av 1000-tallet, så kirken regnes av mange som byens eldste bygg.

Kirken ble oppført i Olav Kyrres regjeringstid og er i romansk rundbuestil. Oslos middelalderby lå i Gamlebyen og ble som kjent utslettet i bybrannen i 1624. I dag finnes kun ruiner, fundamenter og grunnmurer igjen. Vi har imidlertid to middelalderbygg utenfor den gamle byen som fremdeles står: Akershus festning og Gamle Aker kirke. Kirken troner på toppen av Akersberget, med flott utsikt over byen. Inne i fjellet lå Akersbergets gruver, det eldste påviselige bergverk i Norge, første gang omtalt på 1100-tallet. Et gammelt sagn sa at kirken hviler på fire gullstolper, bevoktet av en drage som ruger på store skatter, mens gullender svømmer omkring på en sjø inne i berget! Siste virksomhet i gruvene var tidlig på 1600-tallet, men to gruveganger finnes fortsatt.

Share to