• Photo: Lofotr Viking Museum (Opphavsrett)

Gullgubbene på Borghøyden i Lofoten

 

Hvem er figurene på gullgubbene?

Ætta er veldig viktig i vikingtiden. Flere skaldekvad forteller om et mytisk bryllup mellom guden Odin og jotunkvinnen Skade. Disse skal være opphavet til høvdingslekten. Gullgubbene ble kanskje lagt ned som en symbolsk grunnstein under byggingen av høvdingens gildehall?
På denne måten kunne Lofot-høvdingen markere sin egen status, og slektens tilknytning til den mektige jarleætten på Lade.

I høvdingdømmene i vikingtiden var det ikke slik at høvdingen hadde all makt. Han og husfruen utfylte hverandre og var likeverdige personer. Gullgubbebildene viser både en mann og en kvinne. Begge to var nødvendige for at høvdingslekten skulle oppstå og være den mektigste.

En kan se for seg ritualer i gildehallene som har bekreftet høvdingenes pakt og ættens tilhørighet mellom Odin og Skade i hele Hålogaland.

Gildehallen

Gullgubber er hovedsakelig funnet i høvdingenes haller, og kun i Skandinavia. Disse hallene er tolket både som politiske og religiøse senter. Derfor tenker vi oss at gildehallen på Lofotr har vært brukt som hov for rituelle og religiøse handlinger.

Funnene på Lofotr

Mange år er gått, da det i 1983 igjen graves i jorda på Lofotr. Den arkeologiske utgravningen avdekker rester etter en stor høvdinggård. Fantastiske funn blir gjort! Perler, glass og keramikk som kom fra England og Frankrike er noe av det som dukker opp. Gullgubbene blir funnet og ser dagens lys for første gang på 1200 år. Arkeologene mener at de har ligget nedgravd i ett av stolpehullene i gildehallen.

Det er funnet flere nausttufter, mange gravhauger og et ringformet tunanlegg like i nærheten. Hvordan var samfunnet og området rundt høvdinggården den gang for så lenge siden?

Lofotr Viking Museum

Det blir bygd vikingskip, og etter hvert blir også høvdinggården gjenreist. Smie og naust er også kommet på plass. Området er igjen fylt med aktivitet for de moderne vikingene og andre gjester som kommer på besøk.

Gullgubbene er nå utstilt ved museet. Ble disse gudene regnet som våre forfedre – opphavet til ætta? Uansett, så kan man jo sette fantasien i sving, og tenke seg hvordan det var for så mange hundre år siden…

2 comments

  • Fint formidlet om vikingtiden. Jeg fikk lyst å besøke Lofotr Viking Museum, men hvor ligger Borghøyden? Savner lenker til museet og ev. andre kilder for mer informasjon.
  • 'Gullgubben' er mann og kvinne som holder om hverandre. Slik som avbildet her, former de runen M som symboliserer nettopp mann og kvinne som holder om hverandre slik som på denne brakteaten. Runen heter Madr og betyr Menneske, og runen ble brukt for å skape forlik og fred. Logisk at den ble gravd ned i forkant av at et hus ble reist.

Share to