Vennskap over landegrenser: Ny opplevelse å møte vinter i Vesterålen

Det ble et møte med snø, skigåing, snøballkrig og ikke minst spark for de 6 elevene og 1 lærer fra Puerto Cabezas i Nicaragua som besøkte Sortland Videregående skole.

Å komme fra sol og t-skjorte vær og til et Vesterålen i usedvanlig kaldt og stabilt vintervær var en utfordring. Elevene ble budt på mange ulike aktiviteter både på skolen og  på fritiden. Elevene var utplassert i familier, og vennskap ble knyttet over landegrensene. De seks elevene kom fra to skoler; Rosmely Andrews Joseph, Sergio Brown Douglas, og Justo Saballos Castillo frå yrkesskolen INATEC  og Gretsy Guadalupe Sanders Manzanares, Bob Hunter Alexanders og Karen Centeno Bello frå allmmennfagskolen INHCO. I tillegg var lærer Luis Ameth Bell Saballos med på turen. Seks av gjestene kommer frå miskitufolket, som utgjør folkeflertallet i regionen de kommer frå. Den regionen de konmer frå har indre selvstyre og derfor er det store likhetstrekk med miskituindiarnerne og  den samiske befolkninga på Nordkalotten. Det var derfor naturlig å legge et besøk til Ingas Samisiida  under oppholdet. Her fikk gjestene en innføring i samisk levevei, reindrift og kultur. Laila Inga, som driver tilbudet bidro med joik, fortellinger og varm reinbuljong. I tillegg fikk  gjestene være med ut i innhengningen å mate rein.

Vennskap Nord- Sør

Sortland Videregående Skole har i en årrekke hadde et utvekslingsamarbeid i Nicaragua til den same byen. Dette betyr at det årvisst reiser elever og lærere frå Sortland til Nicaragua og at gjester kommer tilbake. Det er i ferd med å bli etablert en vennsapsavtale mellom byene Puerto Cabezas og Sortland, men de formelle papirene er enda ikkje på plass. Dette vil opne opp for et større engasjement mellom byene også når det gjelder andre institusjoner og lag/ foreninger. Elimu- prosjektet har som hensikt å skape likeverdig dialog mellom mennesker frå nord og sør. Det er en rekke videregående skoler i nord som har et vennskapssamarbeid med ulike land gjennom Vennskap Nord- Sør.

Broderskap

Oskar Hjellbakk  er en av elevene som har vært med på utvekslinga. – Det begynte med at spanskklassen fikk tilbod om å  engasjere seg i elever som skulle komme til Sortland senhøstes 2009. Eg hadde en elev boende hjemme hos meg, og vi fikk gos kontakt. Eg lærte masse spansk, og da eg fikk tilbod om å være med til Nicaragua høsten 2010, var eg ikkje sein om å takke ja til det. Det blir kameratskskap for livet, tror eg, forteller Oskar. – det er helt ulik måte å kleve på I nicaragua og Norge. I tillegg til at eg har fått innsyn i hvordan de har det der, lærer eg også om min egen kultur. For språkutviklingen har det vært et flott påfyll. Det ble et kjempeløft. Eg har også tenkt mye på hvordan folk i sør oppfatter Norge. Reisen til Nicaragua ga meir reiselyst også. Eg har lyst å treffe de eg er blitt kjent med, igjen. Forholdene i Puerto Cabezas er helt anderledes enn her. Sjølv om min vertelev hadde forberedt meg , så  var fattigdommen mye meir åpenbar enn jeg hadde tenkt meg. Samtidig er gjestfriheten og samholdet så uendelig mye større enn i Norge. Jeg har fått venner for livet som eg ”prater” med på nettet i alle fall ukentlig. Jeg er også blitt mer takknemlig for det jeg har hjemme. Jeg ser på en helt annet måte hvor bra vi har det i Norge, både med materiell standard og ikkje minst skolemessig. Jeg tror vi har mye å lære av hverandre; de med for eks utvikling av skoler og søppelhåndtering, og vi hvordan man stiller opp for hverandre på tross av lite ressurser, forteller Oskar. – Og vi må ikke glemme at i kulturelle uttrykk og idrett er vi likeverdige, avslutter han med.

Skoler som lurer på hvordan de skal gå frem for å etablere kontakt  i Vennskap Nord- Sør kan evt kontakte Sortland Videregående Skole ved Arnfinn Paus for meir informasjon, eller bruke nettstedet  Vennskap Nord- Sør.

Vennskap Nord-Sør

Vennskap Nord/Sør er et nettverk for kommuner, organisasjoner, grupper, institusjoner og enkeltpersoner som driver med vennskapssamarbeid mellom lokalsamfunn i Norge og i Sør. Vi ønsker å bidra til å skape likeverdig dialog mellom mennesker fra lokalsamfunn i Norge og i lokalsamfunn i Sør.

Elimu - Skoleutvekslingsprogrammet
Elimu handler om å etablere kontakt mellom elever ved den videregående skole i Norge og i Sør. Gjennom dette programmet kan videregående skoler i Norge og Sør få økonomisk støtte til utveksling. Forutsetning for deltakelse er at skolen har etablert et Nord/Sør valgfag. Vennskap Nord/Sør gir råd og veiledning. Programmet foregår i samarbeid med NORAD.

Kilde: http://www.vennskap.no/vennskap-nord-sor/hva-er-vennskap-nord-sor

 

Share to