• Photo: Norsk Luftfartsmuseum (Opphavsrett)

Nødlanding

Året er 1956. Trafikken over Nordsjøen øker, men flysikkerhet ble kanskje vurdert på en annen måte enn i dag?

Leif Lyngby er født i 1929. Han begynte på flyskolen i 1949 på og var flyger i Luftforsvaret under oppbyggingen i 1950-årene og under den kalde krigen. Da han sluttet som aktiv flyger hadde han erfaring med de fleste propellfly i Luftforsvaret , helikoptre og jetflyet Vampire.
I 1956 tjenestegjorde han som flyger på 335 skvadronen på Gardermoen. Skvadronen hadde bl.a. fly av typen C-47 Dakota og C-119 Boxcar. Denne historien viser at det kunne bli spennende nok i transportfly over lange havstrekninger.

”Historier fra den kalde krigen” er et innsamlingsprosjekt igangsatt av Norsk Luftfartsmuseum og et ledd i arbeidet med en utstilling om perioden fra 1945 til 1990.

Share to