• Photo: Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord-Troms (Opphavsrett)

Suppakjellern i Hammerfest

Hjelpestasjonen ble opprettet i 1925 og skulle sørge for at underernærte og skrofuløse barn fikk næringsrik kost, samt oppfølging fra legen. Etter hvert utvidet tilbudet seg til å gjelde skolebarn og under okkupasjonstiden sørge for at barnas helse ble minst mulig påvirket av krigen. Hjelpestasjonen slik den fungerte da ble aldri satt igang igjen etter at folk kom tilbake til Hammerfest. Men det er fremdeles mange som går rundt med kjære minner om suppakjellern.

1 comment

  • Veldig bra!

Share to