• Photo: Arve Lindvig (Opphavsrett)

Tuberkolosen i Kristiansand

De første tuberkolosetilfellene på Agder ble oppdaget av legene i kystdistriktene sist på 1840-tallet.

Hva skyldtes sykdommen? Var det arv eller miljø? Eller kanskje været?

Feber og fellesskap - epidemienes århundre 1820 - 1920

Kampen mot epidemiene og de smittsomme infeksjonssykdommene var kanskje den største av alle de utfordringene folk sto overfor på 1800-tallet. Slik var det i Europa, i Vesten og i Norge. Arbeidet for å redusere den store dødeligheten i befolkningen og for å bedre livsutsiktene for alle var uløselig knyttet til kampen mot de smittsomme infeksjonssykdommene – Febrene som folk flest kalte dem.

Vandreutstillingen er et samarbeid mellom Vest-Agder-museet, Universitetet i Agder og Agder naturmuseum.
Prosjektet er støttet av ABM-utvikling

Share to