Sirkus på Farstad

Denne store sletta her vert kalla Farstad, og det var hit dei første sirkusa og andre omreisande slo seg til når dei kom til Gvarv i tidlegare tider.

Framleis vert det skipa arrangement her, og det største er den årlege Kartfestivalen.

Share to