Tømmerfløting

Kan du se hvilken vei elva renner? Kan du se at elva renner helt av seg selv, og kan ta med seg kvister, blader og båter? Det er energi i vann som renner.

I dag kjører vi tømmer med store lastebiler. En gang ble elva brukt til å frakte tømmeret.

Share to