• (Opphavsrett)

FARGERIK

Hva var sammenhengen mellom Norges største veveri, ei gammel bok og grønne, blå og lilla rotter?

100 år med tekstilproduksjon
Hjula Væveri var i drift fra 1856 til 1957. Tekstilfabrikken var en av Norges største i sin tid og var en del av industrialiseringen langs Akerselva. På sine reiser i Storbritannia og Europa ble grunnleggeren, Halvor Schou, inspirert til å bygge opp en rasjonell tekstilproduksjon i Norge.

Et av Europas store bedriftsarkiv
Det meste av bedriftens brev og regnskapsbøker fra siste halvdel av 1800-tallet er bevart. Det gjør arkivet spesielt også i europeisk sammenheng. Det er på omkring hundre hyllemeter og ble gitt til Norsk Teknisk Museum på 1970-tallet. Arkivet forteller om industrialiseringen av Norge også gjennom industri- og teknologioverføring fra Storbritannia og Tyskland.

Industrialiseringen av Norge
Fabrikken startet som bomullsveveri, men fikk etter hvert også ullveveri, spinneri og trykkeri. Arkivet gir et godt kildegrunnlag for forståelsen av viktige trekk i 1800-tallets sosiale og kulturelle historie. I tillegg til industrialiseringens første fase med etableringen av mekanisk industri generelt og tekstilindustrien spesielt , omhandler arkivet også internasjonal handel og etableringen av salgssystemer for forbruksvarer. En samling prøvebøker som viser hvilke stoffer fabrikken produserte, har tekstil- og motehistorisk interesse.

 

Share to