• Photo: Ann Steindal
    (Copyright)

Husmanssplassen Ystebøtræet

Nøktern funsjonalisme

Husmannen her hadde nokre få mål jord og dreiv litt fiske i tillegg; eit lite, spartansk anlegg kring knappe ressursar. Dette vesle samanbygde huset viser den folkelege byggjeskikken frå si karakteristiske side: den enkle, nøkterne funksjonalismen gjev eit stramt, arkitektonisk uttrykk i landskapet.

Share to