En dramatisk hendelse i Musken

Fortellingen er en del av verdiskapingsprosjektet "Krigsminner i Nord-Salten", et prosjekt finansiert av Sametinget, Riksantikvaren og Nordland fylkeskommune.

Share to