Skavgras kan brukast til mangt

Ikkje alle ville fortelje om kvar ein fann skavgras då det var ein ettertrakta handelsvare.

Skavgras inneheld mykje kiselsyre som gjer stengelen hard og ru på overflata. Planten er difor eigna til reingjering av kokekar og golv samt til polering av tre og metall. Og har soleis fått namnet Skavgras. Særleg i Telemark har vi opplysningar om at skavgras blei bruka som sandpapir. Treet blei kvitt og fint og utan riper.

For 200 år sidan var planta ei handelsvare. Dei som visste om vekseplassane heldt det ofte for seg sjølv. Dei skar graset og batt skurekostar (tvugur) som kunne seljast.

Skavgras har hatt mange lokale namn. I Bø var skavrøyr mest bruka, andre stader finn vi skavstakk, skavstuke og stukkestorr.

På stølane var det vanleg å plante skavgras, så hadde dei "katlagras" eller "kjelagras" til å pussa sot av kjelar og gryter, og til å skura trekjerald med.

For slåttekarar kunne skavgras vere eit problem. Fekk ein ljåen borti ei tue "hadde ein gjort seg ferdig med slåtten til ljåen var slipa på nytt".

Share to