• (Copyright)

Veggmaleriene i Sandviksbodene

 I dag er kun noen få av disse veggmaleriene bevarte, noen i sjøboder som fortsatt står, og noen som bygningsdeler etter at bodene har blitt revet eller ombygget. Denne digitale fortellingen er laget til utstillingen "Kulturminner på spill", som vises på Bryggens Museum i Bergen fra juni til september 2009. Her kan du se malte veggplanker fra en av Sandviksbodene sammen med andre rester av kulturminner som er tapt for alltid.

4 comments

  • Spennede om sjøboder, lystværelser, utsmykking og ikke minst om drikkekultur. Skulle gjerne sett flere fortellinger om livet på sjøbodene.

  • Norge er en ung nasjon . For ung. Vi river ned bygger opp . Vi blir mer og mer historieløse. Vi vet ikke . Vi kan ikke . Vi forstår ikke . Vi vil ikke . Hva i alle dager skal vi med alt gammelt ? Fordi de gamle kunne sitt fag . Smekre linjer . Struktur i arkitektur . Alt passer til alt . Harmonisk . Hva bygger vi i dag ? Antikviteter for fremtiden ? Vil våre bygninger stå i tre - fire hundre år ? Neppe!

  • De mange aspekter ved sjøbodene og deres kulturminneverdi burde fått mer tid enn en så kort filmsnutt. Men innenfor rammen kunne ett av disse kunne vært vektlagt og spisset til et klart og utvetydig vernestandpunkt. Bodenes eksteriører og originale interiører når disse finnes, må bevares for fremtiden.

  • Fin historie om bruken av sjøbodene, og glimt fra livet dengang.

Share to