Paléhagen

Christian Ancher anla også en have ned mot Bjørvika i stram 1700-tallsstil med en paviljong helt ut mot sjøen.
 Bernt Anker forenklet og fornyet den og bygget lysthus, oransjeri og et badehus. Han testamenterte Paléhagen til katedralskolen til bruk som botanisk hage. Christian Frederik brukte hagen både som regent og konge. Etter kongens inntog i Christiania og den store mottakelsen i Paleet var det stor folkefest i Paléhagen med illuminasjon og fyrverkeri og salutter fra båter i Bjørvika. I 1815 ble Bernt Ankers oransjeri og badehus erstattet av en ny bygning tegnet av den danske arkitekten Løser. Denne ble benyttet som festsal inntil den nye festsalen sto ferdig inne i Palegården i 1826.

Share to